Nadanie Sztandaru Szkoły

Przejdź do galerii

Jubileusz Szkoły

100 lat Szkoły Podstawowej w Smolicach

Przejdź do galerii

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego Smolice, ul. Edukacyjna 3, 32-640 Zator woj. małopolskie tel. 33 8412207 smolice.edu@gmail.com

Szczegóły

Nasz Patron

Aleksander Kamiński

Krótka biografia

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Zapewniamy dzieciom  opiekę  w  atmosferze  życzliwości,  akceptacji,  szacunku,  bezpieczeństwa. Nasze  przedszkole  to  miejsce  bezpieczne  i  przyjazne  każdemu  dziecku. Czekamy na Ciebie!!!

22 Marca - Światowy Dzień WODY

Uczniowie klas IV - VII na lekcjach biologii i przyrody poznali  globalny wymiar wyzwania, jakim jest dostęp do wody. Razem z Polską Akcją Humanitarną wzięli udział w akcji Zróbmy szum wokół wody. Wykonali prezentację multimedialną o znaczeniu wody dla człowieka i sposobach jej oszczędzania. Ciekawe prace plastyczne uczniów obrazują problem dostępności do czystej wody na świecie.

Pamiętajmy! Woda jest najważniejsza! Oszczędzajmy ją!

b_150_100_16777215_00_images_dzien_wody_2021_1.png b_150_100_16777215_00_images_dzien_wody_2021_2.png b_150_100_16777215_00_images_dzien_wody_2021_3.png b_150_100_16777215_00_images_dzien_wody_2021_4.png b_150_100_16777215_00_images_dzien_wody_2021_5.png b_150_100_16777215_00_images_dzien_wody_2021_6.png b_150_100_16777215_00_images_dzien_wody_2021_7.png b_150_100_16777215_00_images_dzien_wody_2021_8.png b_150_100_16777215_00_images_dzien_wody_2021_9.png

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

Szczegóły w Narodowy Spis Powszechny

b_150_100_16777215_00_images_spis_powszechny_plakat1.png  b_150_100_16777215_00_images_spis_powszechny_plakat2.png 

Przekształcenie Szkoły Podstawowej

W imieniu Gminy Zator Burmistrz Zatora działając z upoważnienia Rady Miejskiej w Zatorze na podstawie art. 89 ust. 1 i ust. 9, art. 95 ust. 2, w zw. z art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.)  oraz Uchwały NR XXXI/181/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, zawiadamia o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach z dniem 31 sierpnia 2023 r.

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą intencyjną przekształcenie szkoły będzie polegało na:

1. Przekształceniu z dniem 31 sierpnia 2023 roku Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach o strukturze klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym  w Szkołę Podstawową im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

2. W związku z powyższym od roku szkolnego 2021/2022 nie prowadzi się naboru do klas IV-VIII. Jednocześnie uczniom, dla których nabór wyłączono, zapewnia się możliwość kontynuowania nauki od 1 września 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu.  

3. Uczniom obecnych klas VI-VII zapewnia się możliwość kontynuowania nauki do momentu ukończenia procesu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach.

Szczegółowe uzasadnienie planowanych działań znajduje się na stronie internetowej www.zator.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Tydzień XIX i XX. Sport to zdrowie. Dbam o zdrowie

Przez cały miniony tydzień kształtowaliśmy wartość dotyczącą sprawności fizycznej. Wiemy, że jest ona niezbędna dla zachowania zdrowia każdego człowieka. Sprawność fizyczna przyczynia się również do naszego dobrego samopoczucia. Dzieci zachęcają wszystkich do zabaw ruchowych, szczególnie tych związanych z zimową porą. Dzieci wiedzą, gdzie można bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie. Przedszkolaki badały śnieg i potrafią już określić, czy można z niego ulepić bałwana, czy jednak jest zbyt sypki. W tym tygodniu poznaliśmy nową głoskę – n. Potrafimy globalnie odczytać wyraz nos. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską n, wyróżnialiśmy sylaby w wyrazach oraz dzieliliśmy wyraz na głoski (niektórzy tropili litery w wyrazach). Dobieraliśmy przedmioty według kształtu, liczyliśmy w zakresie 5, porównywaliśmy liczebność zbiorów. Nasze zmysły pobudziła piosenka „Zimowa poleczka”. Ponadto poznaliśmy nieco historię igrzysk olimpijskich oraz gatunki dyscyplin sportowych charakterystycznych dla aktualnej pory roku – zimy. Przypomnieliśmy sobie, jak należy dbać o swoje zdrowie zimą. Pamiętaliśmy o ciepłych strojach oraz ubraniach dla ludzi aktywnych. Dużo czasu poświęciliśmy piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Rozpoznawaliśmy, co jest zdrowe, a co niekorzystnie wpływa na nasze organizmy. Rozpoznawaliśmy głoskę s poprzez ćwiczenia słuchowe, utrwalaliśmy liczby od 1 do 5; poznaliśmy liczbę 6, przeliczaliśmy, klasyfikowaliśmy przedmioty.

Ponadto obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Puzzli. Puzzle ćwiczą pamięć, pomagają w matematyce, rozwijają sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną i uczą pracy w zespole.

Tydzień XVIII. Młodsi i starsi

Przez cały tydzień kształtowaliśmy wartość dotyczącą poczucia szacunku wobec ludzi starszych, uczyliśmy się właściwych zachowań w stosunku do nich. Dzieci szukały odpowiedzi na pytania: Dlaczego babcia i dziadek są ważnymi osobami w życiu dziecka?; Kim są dla was babcia i dziadek?; Gdzie jest ich miejsce w drzewie genealogicznym?; Skąd wiemy, że dziadkowie też byli małymi dziećmi?; W co można bawić się z babcią i dziadkiem?; Co robicie najczęściej, będąc z babcią lub dziadkiem?; Jaka jest wasza ulubiona zabawa, w którą się bawicie z babcią lub dziadkiem?; Dlaczego szacunek dla osób starszych, w tym dla babci i dziadka, jest taki ważny? W tym tygodniu poznaliśmy nową głoskę – b. Potrafimy globalnie odczytać wyraz but. Wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy zaczynają się głoską b, wyróżnialiśmy sylaby w wyrazach oraz dzieliliśmy wyraz na głoski (niektórzy tropili litery w wyrazach). Dobieraliśmy przedmioty według kształtu, koloru, wielkości, liczyliśmy w zakresie 5, porównywaliśmy liczebność zbiorów. Nasze zmysły pobudziły również piosenki „Cza-cza dla babci” i „Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy”. Bardzo szybko się ich nauczyliśmy, akcentując metrum. Robiliśmy prezenty dla naszych babć i dziadków.

Ponadto zrealizowaliśmy kolejne zdanie w ramach  projektu „Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” - zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Najciekawsza przygoda Koziołka Matołka”.

b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_1.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_2.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_3.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_4.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_5.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_6.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_7.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_8.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_9.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_10.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_11.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_12.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_13.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_14.jpg b_150_100_16777215_00_images_przedszkole_xviii_15.jpg