Nadanie Sztandaru Szkoły

Przejdź do galerii

Jubileusz Szkoły

100 lat Szkoły Podstawowej w Smolicach

Przejdź do galerii

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego Smolice, ul. Edukacyjna 3, 32-640 Zator woj. małopolskie tel. 33 8412207 smolice.edu@gmail.com

Szczegóły

Nasz Patron

Aleksander Kamiński

Krótka biografia

12.12.2019 Czad - cichy zabójca

1 2 W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej państwowej straży pożarnej w szkole została przeprowadzona pogadanka temat zagrożeń spowodowanych tlenkiem węgla. Strażak przedstawił dzieciom informacje na temat mechanizmu powstawania tlenku węgla, zagrożeń z nim związanych oraz bezpiecznych zachowań i pierwszej pomocy w przypadku zatrucia. Główną przyczyną powstawania tego trującego związku chemicznego są niesprawne przewody kominowe. Strażak zwrócił uwagę na rolę czujki tlenku węgla, jako strażnika bezpieczeństwa. Mówił o ważnej roli strażaka w niesieniu ludziom pomocy w różnych niebezpiecznych sytuacjach.