Nadanie Sztandaru Szkoły

Przejdź do galerii

Jubileusz Szkoły

100 lat Szkoły Podstawowej w Smolicach

Przejdź do galerii

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego Smolice, ul. Edukacyjna 3, 32-640 Zator woj. małopolskie tel. 33 8412207 smolice.edu@gmail.com

Szczegóły

Nasz Patron

Aleksander Kamiński

Krótka biografia

Przekształcenie Szkoły Podstawowej

W imieniu Gminy Zator Burmistrz Zatora działając z upoważnienia Rady Miejskiej w Zatorze na podstawie art. 89 ust. 1 i ust. 9, art. 95 ust. 2, w zw. z art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.)  oraz Uchwały NR XXXI/181/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach, zawiadamia o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach z dniem 31 sierpnia 2023 r.

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą intencyjną przekształcenie szkoły będzie polegało na:

1. Przekształceniu z dniem 31 sierpnia 2023 roku Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach o strukturze klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym  w Szkołę Podstawową im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

2. W związku z powyższym od roku szkolnego 2021/2022 nie prowadzi się naboru do klas IV-VIII. Jednocześnie uczniom, dla których nabór wyłączono, zapewnia się możliwość kontynuowania nauki od 1 września 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu.  

3. Uczniom obecnych klas VI-VII zapewnia się możliwość kontynuowania nauki do momentu ukończenia procesu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach.

Szczegółowe uzasadnienie planowanych działań znajduje się na stronie internetowej www.zator.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zatorze.