Nadanie Sztandaru Szkoły

Przejdź do galerii

Jubileusz Szkoły

100 lat Szkoły Podstawowej w Smolicach

Przejdź do galerii

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego Smolice, ul. Edukacyjna 3, 32-640 Zator woj. małopolskie tel. 33 8412207 smolice.edu@gmail.com sekretariat@spsmolice.edu.pl

Szczegóły

Nasz Patron

Aleksander Kamiński

Krótka biografia

Z KULTURĄ MI DO TWARZY

W roku szkolnym 2021/2022 oddział przedszkolny oraz klasy 2, 3, 4, 5, 7 i 8 uczestniczyły w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,Z kulturą mi do twarzy".

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022  (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;  punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

Cele szczegółowe projektu:
– promowanie wysokiej kultury osobistej i wrażliwości na piękno
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.

Projekt składał się z trzech modułów:
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ
MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Wspólnie zrealizowaliśmy 25 zadań projektowych. Jako placówka otrzymaliśmy certyfikat za aktywny udział.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom.

b_150_100_16777215_00_images_Dyplom_dla_dzieci_i_placwki2-1.jpg