Wymagania edukacyjne

wychowanie wczesnoszkolne klasa II  klasa III  klasa IV  klasa V  klasa VII  klasa VIII 
 Wychowanie przedszkolne edu. wczesnoszkolna edu. wczesnoszkolna  j. polski  j. polski  j. polski  j. polski
  język angielski  język angielski język angielski język angielski język angielski język angielski
          język francuski język francuski
       historia historia historia historia
       matematyka    matematyka  matematyka
          fizyka  
         geografia geografia    geografia
            chemia 
      przyroda biologia biologia biologia
      muzyka       
       plastyka      
       technika  technika   EDB 
  informatyka informatyka informatyka informatyka informatyka informatyka
  wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
  religia  religia  religia  religia  religia  religia 

 

Podstawa programowa