Nadanie Sztandaru Szkoły

Przejdź do galerii

Jubileusz Szkoły

100 lat Szkoły Podstawowej w Smolicach

Przejdź do galerii

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego Smolice, ul. Edukacyjna 3, 32-640 Zator woj. małopolskie tel. 33 8412207 smolice.edu@gmail.com

Szczegóły

Nasz Patron

Aleksander Kamiński

Krótka biografia

Tydzień IX. Nasza mała ojczyzna

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o miłości do ojczyzny w kontekście lokalnym – naszej miejscowości i regionu. Omawialiśmy sposoby budowania domów, porównywaliśmy domy dawniej i dziś. Przypominaliśmy sobie adresy oraz zasady podawania ich obcym osobom. Rozmawialiśmy na temat lokalnych urzędów oraz miejsc użyteczności publicznej. Dzieci poznały kilka strojów i tańców ludowych z różnych regionów Polski. Dzieci poznały głoskę d. Wyszukiwały ją w podanych wyrazach. Czytały globalnie wyraz "dom" . Przeliczały elementy, dodawały je i odejmowały. Grały w gry dydaktyczne. Bawiły się przy melodii walczyka, poleczki i krakowiaka. Nauczyliśmy się śląskich zabaw i tańców: „Miotlarz” i „Koziorajka”. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne: „Nadzwyczajny dom” i „Strój ludowy mojego reginu”.
Ponadto, rozpoczęliśmy przygodę z Łowcam Wyrazów - polisensoryczną pomocą do nauki czytania, ortografii i treningu logopedycznego.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10