Nadanie Sztandaru Szkoły

Przejdź do galerii

Jubileusz Szkoły

100 lat Szkoły Podstawowej w Smolicach

Przejdź do galerii

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego Smolice, ul. Edukacyjna 3, 32-640 Zator woj. małopolskie tel. 33 8412207 smolice.edu@gmail.com

Szczegóły

Nasz Patron

Aleksander Kamiński

Krótka biografia

Tydzień IV. Idzie jesień przez świat

W tym tygodniu podziwialiśmy piękno przyrody. Ustaliliśmy, że każdy z nas może inaczej odbierać piękno, a to, co podoba się jednej osobie, niekoniecznie musi podobać się innej. Poznawaliśmy elementy ekosystemów lasu i parku. Uwagę skierowaliśmy na gatunki drzew – rozpoznawaliśmy ich liście i owoce. Dzieci dowiedziały się, dlaczego liście zmieniają kolor i co to jest chlorofil. Przedszkolaki poznały głoskę m. Podczas zabaw wyszukiwały głoskę w podanych słowach. Przeliczały elementy w zbiorach. Dzieci utrwaliły jesienne kolory i zakodowały jesienne drzewo z kolorowych kubeczków. Śpiewały piosenkę „Malowała jesień”. Uczestniczyły w zabawach muzycznych i ruchowych, grały na wybranych instrumentach. Ponadto wykonały pracę plastyczną „Jesienne drzewa” oraz malowały farbami na folii. Była to świetna zabawa pobudzająca zmysły.

 

12345678910111213

INFORMACJA „DOBRY START” 300 zł DLA UCZNIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla ucznia, dla osób które jeszcze nie złożyły wniosków można składać do 30 listopada 2020 r. drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, Emp@tia, PUE ZUS) lub w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Leszka Palimąki 2, 32-640 Zator.

21.09.2020 Sprzątanie Świata

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 27. akcji Sprzątanie Świata - Polska pod hasłem Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. Co na to dorośli?

1 1 1 1 1 1 1

18.09.2020 Wyprawa w góry

W piatek 18 września wybraliśmy się w góry. W jeden dzień zdobyliśmy 2 szczyty - Magurkę Wilkowicką i Czupel; tyle mieliśmy energii! Pogoda cudowna, nastroje fantastyczne. Zakończyło się grzybobraniem dzięki pomocy Patryka, który atlas grzybów ma w jednym palcu. Polecamy trasę z Przełęczy Przegibek. Uczniowie klas VI i VII.

1 1 1 1 1
1 1 1 1  

Jesteśmy bezpieczni - Tydzień III w oddziale przedszkolnym

W trzecim tygodniu września rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, w tym przede wszystkim o bezpieczeństwie pieszych i innych użytkowników ruchu drogowego. Poznawaliśmy i przypominaliśmy sobie podstawowe zasady ruchu drogowego, zachowania się podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy, zachowania się podczas jazdy rowerem, samochodem itp. Poznawaliśmy wybrane znaki drogowe: ostrzegawcze, informacyjne, nakazu i zakazu, określaliśmy ich znaczenie, podawaliśmy ich kolor oraz kształt. Wykonywaliśmy dużo ćwiczeń z użyciem kolorowych figur geometrycznych. Podczas zabaw językowych poznaliśmy obraz graficzny głoski „o” – literę „o, O”, podawaliśmy wyrazy rozpoczynające się głoską "o", dzieliliśmy słowa na sylaby, składaliśmy sylaby w wyrazy. Wykonywaliśmy ćwiczenia usprawniające aparat mowy, słuchaliśmy wierszy i opowiadań. Nauczyliśmy się piosenki „Płotek” oraz uczestniczyliśmy w zabawach muzycznych i ruchowych.

Ponadto obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, a także rozpoczęliśmy przygodę z kodowaniem. Poprzez udział w zajęciach z kodowania dzieci rozwijają umiejętności logicznego myślenia, kształtują wyobraźnię przestrzenią oraz wprowadzane są w świat cyfrowy.

IMG 20200914 094540  IMG 20200914 104615   IMG 20200914 104636 IMG 20200916 101856 
 IMG 20200916 101943  IMG 20200916 102322  IMG 20200916 102640  IMG 20200916 103617
 IMG 20200916 104259  IMG 20200916 110329  IMG 20200916 121607  IMG 20200916 121855
 IMG 20200917 094155  IMG 20200917 104515  IMG 20200918 094337  IMG 20200918 095650
IMG 20200918 100531 IMG 20200918 101803 IMG 20200918 105544 IMG 20200918 110828
IMG 20200921 085418 IMG 20200921 100933 IMG 20200921 123633 IMG 20200922 095250
IMG 20200922 095340 IMG 20200922 100517 IMG 20200922 110449 IMG 20200922 124248

Nowy rok szkolny 2020/2021 - Tydzień I oraz II w oddziale przedszkolnym

Pełni wakacyjnych wrażeń, z olbrzymim bagażem pamiątek i emocji, witamy w nowym roku szkolnym. Dla niektórych z nas, będzie to już drugi rok wspólnych zabaw i czasu spędzonego razem. W tym roku w naszej grupie pojawiła się dwójka nowych przedszkolaków, dlatego w tym tygodniu, przypominaliśmy sobie, co oznacza koleżeńskość i na czym polega oraz jak pomóc koleżankom i kolegom w nowych sytuacjach. Wspólnie przypominaliśmy sobie, na czym polegają przedszkolne zasady i stworzyliśmy „Kodeks przedszkolaka”. Dowiedzieliśmy się, co to takiego portret. Wykonaliśmy też własny autoportret. Ćwiczyliśmy szybkie ustawienia w kole, w szeregu i w rzędzie. Podczas zabaw dzieci określały położenie przedmiotów z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia drugiej osoby, stosowały określenia: na, pod, obok, z prawej/z lewej strony, za itp. Dzieliły słowa i wyrazy na sylaby za pomocą klaskania lub tupania.
Przedszkolaki szukały wyrazów i słów zaczynających się podaną głoską. Układały rytmy, ciągi obrazków, przedmiotów, a następnie tworzyły nowe układy według określonego kodu. Dzieci poznały piosenkę „Planeta dzieci” oraz uczestniczyły w zabawach muzycznych i muzyczno-ruchowych do piosenki.

 

IMG 20200902 083015  IMG 20200902 083025  IMG 20200902 083040  IMG 20200902 083314 
 IMG 20200902 083742  IMG 20200902 083901  IMG 20200904 103723  IMG 20200904 103748
 IMG 20200904 110012  IMG 20200904 110126  IMG 20200904 110138  IMG 20200908 101556
 IMG 20200908 102748  IMG 20200909 081948  IMG 20200916 124728  

Organizacja zajęć w szkole podczas pandemii

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić
do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie
w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone
w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolego odbędzie się w dwóch grupach. Klasy 4,6,7 spotykają się o godzinie 8:00, klasy 1,2 i oddział przedszkolny o godzinie 9:00