Nadanie Sztandaru Szkoły

Przejdź do galerii

Jubileusz Szkoły

100 lat Szkoły Podstawowej w Smolicach

Przejdź do galerii

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego Smolice, ul. Edukacyjna 3, 32-640 Zator woj. małopolskie tel. 33 8412207 smolice.edu@gmail.com

Szczegóły

Nasz Patron

Aleksander Kamiński

Krótka biografia

8.02.2019 Niepodległa

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach
SZKOŁĄ NIEPODLEGŁEJ!


8 lutego 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się gala finałowa Programu ZHR „Niepodległa 1918-2018”, nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podczas tej uroczystości p. dyr. B. Wróbel odebrała certyfikat potwierdzający pozyskanie przez szkołę w Smolicach tytułu zwanego Mianem „Szkoła Niepodległej”. Zdobycie tego zaszczytnego tytułu było zwieńczeniem różnorodnych działań w ramach ww programu. Realizacja ich była możliwa dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej oraz włączeniu się do tego przedsięwzięcia środowiska lokalnego. Udział w programie był cennym doświadczeniem dla wszystkich.

1 1 1